Pick up event.

E.D.E.N / 8.18 Fri
E.D.E.N / 8.18 FriOpen. 22:00
Door. MENS. 2,000yen , LADIES. 1,000yen

MC. マイケル
DJ. Poyo, Serge, YU-KI, Kazuki, CanN, Kenrain, YORI, ToToRo, MadJoker

WASTED / 8.19 Sat
WASTEDOpen. 23:00
Entrance. MENS. 2,000yen (1Drink) , LADIES. 1,000yen (1Drink)

Guest Act.
DJ ZAWA, MC YOU-KID

DJ’s.
NORI, YU-TO, BOUNTY, HIROSHI, BOSE, SHINSAKU, COW, AKIHISA, KAGE
SHOKO, LIGHT, GEN, AYANA, KOTARO, MASAHITO, POYO, HIRAKI, SIVA, SONCHO, RYUKI