PARTY GATE / 6.9 Fri

PARTY GATE / 6.9 Fri

PARTY GATE
Date. 2017. 6.9 (Fri)
Open. 22:00
Door. MENS. 3,000yen (1Drink) , LADIES. 2,000yen (1Drink)

DJ.
Mai-My
U-SK
ROBERTO
YO-
Yukari
NAOTO
YUKA
TAISHI
JIN
RIRA
かのめろ
HaruHaru
u-track
KO-DAI
TETSU
George
SUMI
HACHI
Ryo
Vicia
Niña

and more…