PARTY GATE / 7.14 Fri

PARTY GATE / 7.14 Fri

PARTY GATE
Date. 2017. 7.14 (Fri)
Open. 22:00
Door. MENS. 3,000yen (1Drink) , LADIES. 2,000yen (1Drink)

DJ.
Mai-My
U-SK
ROBERTO
YO-
Yukari
NAOTO
YO-TKHS
JIN
Rira
Mery♪
YUKA
SUMI
KO-DAI
HACHI
Vicia
THREE
TETSU
Yukihiko
ton
Cardio Gabyn
JUN
RYOTA
村長